Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica

PREDSEDOVIA ODBORNÝCH KOMISIÍ ObFZ

 

Jaroslav Lehocký- predseda RK (revízna komisia)
Ján Šutka- predseda ŠTK (športovo-technická komisia a komisia mládeže)
Július Kliment- predseda DK (disciplinárna komisia)
Rastislav Kollár- predsedaTMK (trénersko-metodická komisia)
Peter Králka- predseda KR a DZ (komisia rozhodcov a delegátov)
Pavol Turňa- predseda RMK (registračno-matričná komisia)
Ján Uhrin- predseda OK (odvolacia komisia)