Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica

správa č.: 1612. októbra 2011

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 1 Banská Bystrica 8. 7. 2011 Správy ŠTK a KM – predseda Ján Šutka Na aktíve ŠTK a KM 5. júla bol vyhodnotený uplynulý...


správa č.: 1407. októbra 2011

Správy zo sekretariátu Zasadnutie Odvolacej komisie vo veci odvolania sa FK Medzibrod voči udeleniu pokuty za odhlásenie družstva starších žiakov po vyžrebovaní súťaže sa koná 13. okt&oa...


správa č.: 1330. septembra 2011

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele 1. Predvolávame na deň 5. októbra 2011 o 15,30 hodine k preriešeniu inzultácie rozhodcu v MFS 1. triedy 8. kolo Jasenie – Heľpa: z FK Jasenie: Martin Kord...


správa č.: 1223. septembra 2011

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele 1. Opätovne žiadame FK Riečka a FK Baláže o predloženie platných súpisiek (do 27. septembra) na ObFZ pod následkom prípadných kontumáci...


správa č.: 1116. septembra 2011

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele 1. Kontumujeme MFS 2. triedy skupiny A 14. kolo Malachov – Šalková B podľa SP článku 100 písmeno D (inzultácia rozhodcu hráčom Šalkovej...