Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica

Úradná správa č.: 11 zo dňa 16. septembra 2011

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele


1. Kontumujeme MFS 2. triedy skupiny A 14. kolo Malachov – Šalková B podľa SP článku 100 písmeno D (inzultácia rozhodcu hráčom Šalkovej na hracej ploche). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Slovan Malachov. Prípad postupujeme na DK.

2. Kontumujeme MFS 1. triedy starších žiakov 4. kolo Šalková – Savon Banská Bystrica podľa SP článku 100 písmeno C (ŠK Savon nastúpil na stretnutie bez platných žiackych preukazov). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Šalková.

3. Ospravedlňujeme sa funkcionárom FK Šalková B za udelenie pokuty za nepredloženie súpisky hráčov, ktorá sa nám v hektických augustových dňoch niekde zatúlala. Po predložení potvrdenej kópie súpisky vraciame návrh na zrušenie pokuty späť na DK.

 

Správy DK – predseda Július Kliment


D-I-14 Batis Andrej 910928 FK Heľpa 2 stretnutia nepodmienečne od 14. septembra podľa 1-4a.

D-I-15 Pauer Erik 900429 FK Tajov 1 stretnutie nepodmienečne od 7. septembra podľa 1-5a.

D-I-16 Chaban Peter 910908 FK Priechod B 4 stretnutia nepodmienečne od 14. septembra podľa 1-3b.


D-II-3 DK na základe dodatočne zistených skutočností ruší pokutu zverejnenú v minulej Úradnej správe pod bodom D-II-2 pre mužstvo FK Šalková B, nakoľko súpiska mužstva bola predložená v termíne.


Neprerokované priestupky:

Magura Matúš 870916 FK Šumiac – chýba poplatok za červenú kartu.


Zmena trestu:

Babeľa Miloš 890626 FK Heľpa podľa článku 31/2 DP zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne sa mení na 1 stretnutie podmienečne do 30. apríla 2012.

.

D-II-4 DK dňom 19. septembra zastavuje činnosť FK Šumiac v dôsledku neuhradenia poplatku 100 € v prospech FK Pohronská Polhora za nenastúpenie na MFS v jarnej časti súťažného ročníka 2010/2011 v 2. triede skupiny B v 26. kole. Doklad o úhrade poplatku žiadame predložiť na DK:


D-I-17 Bobák Patrik 700226 FK Šalková B 10 mesiacov nepodmienečne podľa 1/6-3b DP od 2. septembra 2011 do 1. augusta 2012.

D-II-5 DK trestá FK Šalková B zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne (po skončení súťaže im budú odpočítane 3 body) + pokutou 20 € + 7 € za prerokovanie a za inzultáciu rozhodcu hráčom na hracej ploche v MFS 2. triedy skupiny A 14. kolo dňa 1. septembra 2011. Splatnosť pokuty je do 29. septembra.


Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.


Správy KR – predseda Peter Králka


1. Záujemcovia o funkciu rozhodcu sa môžu prihlásiť na číslo telefónu 048/ 41 42 254 (sekretariát zväzu) prípadne na mobil 0903 029 052 (Jozef Medveď).

2. KR opätovne upozorňuje R a DZ na včasný príchod na MFS, t. j. 60 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia.

3. KR opätovne upozorňuje, že delegovanie R a DZ na všetky MFS je plne v kompetencii KR.

4. KR opätovne upozorňuje R a DZ na vypisovanie Zápisov o stretnutí a Správ delegáta zväzu na PC alebo písacom stroji (Ifkovich, Smoleň, Štrba, L. Höger, Marček).


Späť