Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica

Úradná správa č.: 12 zo dňa 23. septembra 2011

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele


1. Opätovne žiadame FK Riečka a FK Baláže o predloženie platných súpisiek (do 27. septembra) na ObFZ pod následkom prípadných kontumácií stretnutí.

2. Súhlasíme s návrhom ŠK Selce o odohratí zápasov mladších žiakov po vzájomných dohodách s jednotlivými klubmi aj v jarnej časti súťaže..

3. Kontumujeme MFS starších žiakov 1. kolo Beňuš – Savon Banská Bystrica podľa SP článku 100 písmeno B (hostia sa na stretnutie nedostavili). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech starších žiakov FK Beňuš.

4. Oznamujeme futbalovým klubom 2. triedy skupiny A, že FK Baník Ľubietová počnúc 9. kolom odohrá všetky svoje doma vyžrebované stretnutia na ihriskách súperov z dôvodu rekonštrukcie svojho ihriska.

5. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupiny A 8. kolo Hiadeľ – Priechod B v sobotu 24. septembra o 15,00 hodine na ihrisku FK Hiadeľ.

6. Oznamujeme klubom súťaže prípraviek, že pripravujeme v dohľadnom termíne dva turnaje (jeden v Banskej Bystrici a druhý na Horehroní). Presný termín a miesta stretnutí budú oznámené jednotlivým klubom telefonicky.

7. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupiny B Bacúch – Pohronská Polhora dňa 9. októbra o 12,00 hodine na ihrisku v Polomke.

 

Správy DK – predseda Július Kliment


D-I-18 Pavlovský Mário 920813 FK Osrblie 3 stretnutia nepodmienečne od 21. septembra podľa 1-3b.

D-I-19 Magura Matúš 870916 FK Šumiac 3 stretnutia nepodmienečne od 14. septembra podľa 1-4a.

D-I-20 Lašút Patrik 970916 FK Šalková (Ž) 4 stretnutia nepodmienečne od 21. septembra podľa 1-3b.

D-I-21 Klimo Jozef 970807 FK Šalková (Ž) 4 stretnutia nepodmienečne od 21. septembra podľa 1-3b.

D-I-22 Ľupták Matúš 920519 FK Jasenie 1 stretnutie nepodmienečne od 21. septembra za 4 ŽK.


D-II-6 DK dňom 21. septembra uvoľňuje činnosť FK Šumiac po uhradení pokuty a predložení dokladu o zaplatení pohľadávky v prospech FK Pohronská Polhora..


Neprerokované priestupky:

Plavec Milan 750114 FK Králiky – chýba poplatok za červenú kartu,

Chabreček Ronald 790521 FK Králiky – chýba poplatok za 4 ŽK


D-I-23 Zmena trestu:

Batis Andrej 910928 FK Heľpa podľa článku 31/2 DP zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne sa mení na 1 stretnutie podmienečne do 31. mája 2012.


Predvolanie:

DK predvoláva na deň 28. septembra 2011 o 15,00 hodine z MFS 1. triedy starších žiakov 1. kolo Šalková – Jasenie zo dňa 15. septembra 2011:

z FK Šalková – Ivan Surovec 560711 – vedúci mužstva

z FK Jasenie – František Komora – vedúci mužstva

rozhodcu – Tibor Ondriga


Zastavenie činnosti:

DK zastavuje dňom 26. septembra činnosť futbalovým klubom: FK Mýto pod Ďumbierom (130 €), FK Hiadeľ (50 €), FK Pohorelá (50 €) a FK Bacúch (50 €) – všetkým za neuhradenie poplatku za rozhodcov

pre sezónu 2011/2012 podľa RS Športovo-technické zásady body C a D.

DK zastavuje činnosť dňom 26. septembra futbalovým klubom: FK Hronec (182,07 €) a FK Hronsek (102,65 €) – obom za neuhradenie faktúry za výkon činnosti rozhodcov za mesiac august 2011.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.


Správy RMK – predseda Pavol Turňa


Upozorňujeme futbalové kluby z okolia Brezna a Horehronia, že matričné úkony žiakov (prestupy, hosťovania a základná registrácia) je možné robiť po telefonickom dohovore osobne u predsedu RMK pána Pavla Turňu v Brezne (netreba ich zasielať do Banskej Bystrice na vybavenie).

Číslo mobilu P. Turňu – 0911 813 940..


Späť