Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica

Úradná správa č.: 13 zo dňa 30. septembra 2011

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele


1. Predvolávame na deň 5. októbra 2011 o 15,30 hodine k preriešeniu inzultácie rozhodcu v MFS 1. triedy 8. kolo Jasenie – Heľpa:

z FK Jasenie: Martin Kordík 780317 kapitán mužstva a Marián Kučera 531222 vedúci mužstva

z FK Heľpa: Mikuláš Kukuľa 850806 vylúčený hráč a Michal Košťál 860221 kapitán mužstva

rozhodcov: Ján Tajnai a Miloš Mišány + delegát zväzu Rudolf Weiss

2. Súhlasíme po vzájomnej dohode mužstiev s odohratím MFS 1. triedy 10. kolo Mýto pod Ďumbierom – Lučatín dňa 6. novembra 2011 (nedeľa) o 13,30 hodine na ihrisku FK Mýto pod Ďumbierom.

3. Nariaďujeme odohrať MFS 2. triedy skupiny A 13. kolo Jakub – Riečka dňa 29. októbra 2011 (sobota) o 14,00 hodine na ihrisku FK Jakub.

4. Súhlasíme po vzájomnej dohode mužstiev s odohratím MFS 2. triedy skupiny B 8. kolo Šumiac – Pohorelá dňa 8. októbra 2011 (sobota) o 14,30 hodine na ihrisku FK Šumiac.

5. Schvaľujeme výsledky všetkých odohratých stretnutí v súťažiach dospelých ku dňu 18. septembra 2011.

 

Správy DK – predseda Július Kliment


D-I-24 Majer Ondrej 841125 FK Mičiná 1 stretnutie nepodmienečne od 28. septembra podľa 1-5a.

D-I-25 Lipták Mário 781224 FK Jakub 2 stretnutia nepodmienečne od 28. septembra podľa 1-4a.

D-I-26 Plavec Milan 750114 FK Králiky 1 stretnutie nepodmienečne od 16. septembra podľa 1-5a.

D-I-27 Vetrák Michal 831225 FK Beňuš 4 stretnutia nepodmienečne od 28. septembra podľa 1-3b.

D-I-28 Hrčka Miroslav 870729 FK Poniky 4 stretnutia nepodmienečne od 28. septembra podľa 1-3b.

D-I-29 Kocúr Jaroslav 590905 FK Hronec 4 stretnutia nepodmienečne od 28. septembra podľa 1-3b.

D-I-30 Kukuľa Mikuláš 850806 FK Heľpa dňom 28. septembra zastavenie činnosti až do vyriešenia previnenia.

D-I-31 Surovec Ivan 560711 vedúci družstva žiakov FK Šalková 9 mesiacov zákaz vykonávať akúkoľvek funkciu v MFS žiakov od 28. septembra podľa 1-10. Poplatok 3 € uhradiť do 13. októbra 2011.


D-II-7 DK udeľuje FK Šalková (Ž) pokutu vo výške 12 € (7 € za prerokovanie + 5 € cestovné pre zástupcu FK Jasenie). Splatnosť pokuty je do 13. októbra 2011.


Dňom 28. septembra uvoľňujeme činnosť FK Mýto pod Ďumbierom, FK Pohorelá, FK Bacúch, FK Hronec a FK Hronsek po uhradení poplatkov a faktúr za rozhodcov.


Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 28. septembra za 4 ŽK:

Fraňo Pavel 730209 FK Horné Pršany a Chabreček Ronald 790521 FK Králiky.


Neprerokované priestupky:

Frčo Ján 821010 FK Nemecká – chýba poplatok za červenú kartu.


D-I-32 Zmena trestu:

Magura Tomáš 870916 FK Šumiac podľa článku 31/2 DP zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne sa mení na 1 stretnutie podmienečne do 31. mája 2012.


Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.


Správy KR – predseda Peter Králka


1. Pozastavenie činnosti: rozhodca Ján Tajnai a delegát Rudolf Weiss až do vyriešenia prípadu inzultácie v MFS 1. triedy 8. kolo Jasenie – Heľpa.

2. Pre rozhodcov a delegátov zväzu je možnosť zakúpenia si nových Pravidiel futbalu na sekretariáte ObFZ. Cena jedného výtlačku je 5 €.

3. Upozorňujeme delegátov zväzu na kontrolu zápisov o stretnutí s rozhodcom. V prípade nezrovnalostí bude pozastavená činnosť DZ.

4. Berieme na vedomie list pána Ivana Surovca z FK Šalková

5. Záujemcovia o funkciu rozhodcu sa môžu prihlásiť na číslo telefónu 048/ 41 42 254 (sekretariát zväzu) prípadne na mobil 0903 029 052 (Jozef Medveď).

6. Upozorňujeme rozhodcov na vypisovanie zápisu o stretnutí strojom alebo na PC (v 1. triede) na zadnej strane zápisu (Mišány, J. Höger, Dírer, Pastorek).


Späť