Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica

Úradná správa č.: 14 zo dňa 07. októbra 2011

Správy zo sekretariátu


Zasadnutie Odvolacej komisie vo veci odvolania sa FK Medzibrod voči udeleniu pokuty za odhlásenie družstva starších žiakov po vyžrebovaní súťaže sa koná 13. októbra 2011 (štvrtok) o 14,30 hodine v zasadačke ObFZ. Na zasadnutie predvolávame:

z FK Medzibrod: Juraj Sokol a Ivan Huťka

z FK Brusno: Juraj Vrzal a Alexander Šabo


Správy zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica


Výkonný výbor na svojom zasadnutí dňa 3. októbra 2011 na základe korešpondenčného hlasovania s príslušnými futbalovými klubmi rozhodol:

a) doplniť Radu SsFZ o pána Júliusa Klimenta namiesto Mariána Cimermana

b) doplniť Radu ObFZ o pána Ivana Citterbergera namiesto Františka Goceliaka

c) vrátiť FK Ľubietová preplatok vo výške 18,11 € za neoprávnené vyúčtovanie rozhodcu zo zápasu 15. kola Ľubietová – Strelníky.


Správy ŠTK – predseda Milan Mecele


1. Nariaďujeme odohrať MFS 1. triedy 13. kolo FK Poniky – FK Mýto pod Ďumbierom dňa 29. októbra 2011 (sobota) o 14,00 hodine na ihrisku FK Poniky. Stretnutie sa v pôvodne vyžrebovanom termíne nemôže odohrať pre účasť hráčov Poník na inej akcii.

2. Na základe šetrenia nedohratého MFS 1. triedy 8. kolo Jasenie – Heľpa a nedokázanej inzultácie rozhodcu hráčom hostí, nariaďujeme podľa článku 91 SP stretnutie opakovať. Žiadame zástupcov oboch zainteresovaných klubov, aby v termíne do 20. októbra nahlásili na ŠTK termín konania sa opakovaného stretnutia, v opačnom prípade bude stretnutie nariadené komisiou ŠTK. Prípad postupujeme na DK:

 

Správy DK – predseda Július Kliment


D-I-33 Vetrák Juraj 871222 FK Valaská 2 stretnutia nepodmienečne od 5. októbra podľa 1-4a.

D-I-34 Frčo Ján 821010 FK Nemecká 2 stretnutia nepodmienečne od 28. októbra podľa 1-4a. Pokutu 7 + 7 € uhradiť do 20. októbra.

D-I-35 Chamko Pavel 921118 FK Šumiac 2 stretnutia nepodmienečne od 5. októbra podľa 1-4a.


Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 5. októbra za 4 ŽK:

Kenický Martin 870724 FK Baláže.


Neprerokované priestupky:

Novosad Ján 760823 FK Pohorelá – chýba poplatok za červenú kartu.


D-I-36 Zmena trestu:

Lipták Mário 781224 FK Jakub podľa článku 31/2 DP zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne sa mení na 1 stretnutie podmienečne do 31. mája 2012.

D-I-37 Pavlovský Mário 920813 FK Osrblie – žiadosť o zmenu trestu sa zamieta.

D-I-38 Sitarčík Martin 850308 FK Michalová 4 stretnutia nepodmienečne od 5. októbra podľa 1-3b.


Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.


Správy KR – predseda Peter Králka


Predvolávame na zasadnutie dňa 12. októbra 2011 o 15,30 hodine:

Erik Gemzický a Štefan Kupec (stretnutie Mýto pod Ďumbierom – Staré Hory)

o 15,45 Štefan Kupec (Heľpa – Podkonice)

o 16,00 Marek Smoleň (riešenie sťažnosti)

o 16,15 Miroslav Godál (Ľubietová – Strelníky)..


Späť