Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica

Úradná správa č.: 16 zo dňa 12. októbra 2011

ÚRADNÁ SPRÁVA

 

č. 1

 

 

Banská Bystrica  8. 7. 2011

 

 

 

Správy ŠTK a KM – predseda Ján Šutka

 

Na aktíve ŠTK a KM 5. júla bol vyhodnotený uplynulý súťažný ročník a zároveň vyžrebovaný nový. Účastníkom súťaží ObFZ boli pridelené nasledovné čísla :

1. trieda dospelých: 1 – Baláže (NE 10,30), 2 – Tatran Čierny Balog, 3 – Harmanec, 4 – Mýto pod Dumbierom, 5 – Staré Hory, 6 – Hronec, 7 – Lučatín, 8 – Dolná Lehota, 9 – Braväcovo, 10 – Poniky, 11 – Heľpa, 12 – Podkonice, 13 – Osrblie, 14 – Jasenie.

V porovnaní s minulým súťažným ročníkom chýba postupujúce mužstvo FK Medzibrod a vypadávajúce mužstvá FK Nemecká, FK Beňuš a FK Závadka. Nováčikmi súťaže sú  FK Staré Hory z 2. triedy skupiny A a FK Dolná Lehota z 2. triedy skupiny B. Z 5. ligy vypadlo družstvo FK Jasenie a keďže druhé vypadávajúce družstvo z 5. ligy FC Junior Radvaň neprihlásilo svoje družstvo pod pôvodným názvom do tejto súťaže, bolo na ich miesto dodatočne zaradené mužstvo FK Tatran Podkonice ako ďalší postupujúci z 2. triedy skupiny A

V 1. kole sa 7. augusta 2010 o 16,30 hodine stretnú: Baláže – Jasenie (10,30), Tatran Čierny Balog – Osrblie, Harmanec – Podkonice, Mýto pod Ďumbierom – Heľpa, Staré Hory – Poniky, Hronec – Braväcovo, Lučatín – Dolná Lehota.

2. trieda skupina A: 1 – Riečka, 2 – Tajov, 3 – Mičiná, 4 – Strelníky, 5 – Horné Pršany, 6 – Nemecká, 7 – Malachov, 8 – Hronsek, 9 – Priechod B (SO ÚHČ), 10 – Králiky, 11 – Dúbravica, 12 – Ľubietová, 13 – Jakub, 14 – neobsadené, 15 – Hiadeľ, 16 – Šalková B (SO ÚHČ).

V porovnaní s minulým súťažným ročníkom chýbajú postupujúce družstvá FK Staré Hory a FK Podkonice. Novými účastníkmi súťaže sú FK Ľubietová a FK Nemecká ako vypadávajúce mužstvo z 1. triedy..

V 1.kole sa 7. augusta 2010 o 16,30 hodine stretnú: Riečka – Šalková B, Tajov – Hiadeľ, Strelníky – Jakub, Horné Pršany – Ľubietová, Nemecká – Dúbravica, Malachov – Králiky, Hronsek – Priechod B, FK Mičiná má v prvom kole voľno.

2. trieda skupina B: 1 – Telgárt, 2 – Pohronská Polhora, 3 – Šumiac, 4 – Beňuš, 5 – Pohorelá, 6 – 1. FK Horehron, 7 – Michalová, 8 – neobsadené, 9 – Bacúch, 10 – Valaská.

V porovnaní s minulým súťažným ročníkom chýba postupujúci klub FK Dolná Lehota. Novými účastníkmi súťaže sú vypadávajúci klub z 1. triedy FK Beňuš a novovzniknuté kluby FK Valaská, FK Bacúch a 1. FK Horehron (ten vznikol zlúčením klubov FK Polomka a FK Závadka nad Hronom).  

V 1.kole sa 21. augusta 2010 o 16,30 hodine stretnú: Telgárt – Valaská, Pohronská Polhora – Bacúch, Beňuš – Michalová, Pohorelá – 1. FK Horehron. FK Šumiac má v 1. kole voľno.

 

Správy KM – predseda Milan Mecele

 

Vyžrebovanie mládežníckych súťaží bude uverejnené až po upresnení a doplnení všetkých účastníkov.

Momentálne sú prihlásené družstvá:

v súťaži dorastu – len FK Jasenie

v súťaži starších žiakov – FK Medzibrod, FK Šalková, FK Harmanec, ŠKM Savon Banská Bystrica, FK Heľpa a FK Beňuš.

v súťaži mladších žiakov sú prihlásené kluby: FK Selce, FK Priechod, FK Jasenie, FK Sásová a FK Dukla Banská Bystrica C.

Prípadných ďalších záujemcov o štart v mládežníckych kategóriách ObFZ Banská Bystrica, žiadame, aby sa prihlásili najneskôr do 15. júla 2011 na sekretariát zväzu, nakoľko kvôli príprave a zadaniu Rozpisu súťaží do tlače je toto konečný termín uzatváranie prihlášok.


Späť