Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica

VÝKONNÝ VÝBOR ObFZ V BANSKEJ BYSTRICI

MENO FUNKCIA ADRESA TEL. BYT TEL. ZAM.
Vladimír Vaník predseda Ráztoka 145
976 97 Nemecká
0902 929 311
Július Kliment člen Slnečná 324
976 52 Č. Balog
6191627
0918 571442

Ján Šutka člen č.d. 161
976 61 Lučatín
4191150
0907 193808
4141723
Marián Cimerman člen Oremburská 3
974 04 B. Bystrica
0905 409055
Pavol Turňa člen MPČL 8
977 01 Brezno
0911 813940 6454753
Peter Králka člen Záhumnie 36
976 96 Medzibrod
0908 905325
Stanislav Riša člen Nový Svet 71
974 01 B. Bystrica
0915 809 570
Slavomír Baláž sekretár Karpatská 4
974 11 B. Bystrica
0907 806995 4142254